Woningbouwamibitie

jul 6, 2021

Het participatietraject rondom de woningbouw is inmiddels afgerond en heeft geresulteerd in een algemeen advies en een advies per kern.
Het advies vanuit Maartensdijk is een advies geworden tussen alle belangenverenigingen in Maartensdijk en houdt samengevat in:

1. Onderzoek grondig en onderbouwd alle binnenstedelijke locaties zowel binnen Maartensdijk als de rest van de gemeente de Bilt
2. Onderzoek waar het mogelijk is om bedrijven (met subsidie) ter herplaatsen. Denk aan LFE of bedrijven op het industrieterrein
3. Mocht dit allemaal grondig onderzocht zijn en er zijn nog steeds woningen nodig, kijk dan naar Maartensdijk-West en verplaats de sportvelden parallel aan de snelweg naar het zuiden. De komen dan deels buiten de rode contouren te liggen.

Download het gehele advies hier:
https://www.debilt.nl/fileadmin/bestanden/Bouwen_en_wonen/Samen_werken_aan_wonen/Advies_-_wonen_in_een_groene_omgeving_def.pdf

Dit advies is besproken in de gemeenteraad, waar wij ook hebben ingesproken, en uiteindelijk unaniem aangenomen door alle raadsleden.

Lees onze inspraakreactie hier: https://debilt.raadsinformatie.nl/document/10232187/1/Inspraakreactie%20(Maartensdijk-Zuid)
en het raadsbesluit hier: https://debilt.raadsinformatie.nl/document/10298797/1/DEF%20Besluitenlijst%20raad%2017%20juni%202021

Dit advies zal als bouwsteen gebruikt gaan worden voor de woonvisie en de omgevingsvisie van de gemeente  waar de komende maanden aan gewerkt gaat worden.
Ook dit proces blijven wij volgen en wat ons betreft is de volgende stap dat het achterhaalde raadsbesluit van 2018 van tafel gaat.

Recente berichten

Zienswijze NRD Omgevingsvisie en beantwoording

Eind 2021 hebben wij een zienswijze ingediend bij de gemeente de Bilt over de omgevingsvisie 2040. Eind febuari hebben wij hier een antwoord op gekregen. Wederom lijkt het erop dat het onderdeel woningbouw in de omgevingsvisie dunnetjes overgedaan gaat worden, ondanks...

Dorpsdialoog Maartensdijk

De gemeente De Bilt werkt aan een Omgevingsvisie. Daarin worden keuzes gemaakt over hoe we willen omgaan met ons landschap, de biodiversiteit en de vraag naar ruimte voor woningen, bedrijven, verkeer en opwekking van schone energie. In april 2022 vindt in dit verband...

Maartensdijk Kiest

Het is vollop verkiezingstijd en met de vele partijen en verkiezingsprogramma's die er zijn, is het soms lastig om door de bomen het bos nog te zien. Ook richten veel partijen zich vaak meer op Bilthoven en de Bilt dan op de groene kernen waaronder Maartensdijk....

Woonvisie 2030

Bijna ongemerkt verscheen er vorige week op het Raadsinformatiesysteem plotseling de Woonvisie 2030. Het uitgebreide participatietraject van de afgelopen maanden zou hier de belangrijkste bouwsteen van zijn.Maar wat blijkt?! Nagenoeg niets van de adviezen die...

Omgevingsvisie 2040

Wat is de omgevingsvisie 2040? Hieronder een uitleg van de gemeente De Bilt over de Omgevingsvisie 2040 We moeten straks een goede balans vinden voor alle opgaven. Dat zal soms scherpe keuzes vragen. Dit leidt tot een Omgevingsvisie met ambities over hoe onze gemeente...

Petitie tegen windturbines

De gemeente de Bilt heeft Maartensdijk - Nieuwe Wetering en Nieuwe Wetering - Groenekan- Bilthoven aangewezen als kansrijk gebied voor het plaatsen van grote windturbines. De schadelijke impact voor de natuur, gezondheid en landschap is ongekend. U kunt uw stem laten...

Advies woningbouwambitie gemeente de Bilt

Voor het participatietraject Samenwerken aan Wonen van de Gemeente de Bilt hebben wij een advies geschreven. Omgevingsbewust, creativiteit en durf Download ons advies hieronder: Advies-woningbouwambitie-De-Bilt-Bew.-Ver.-Maartensdijk-ZuidDownload

WOB verzoek

27 september 2020 hebben wij een WOB verzoek ingediend bij de gemeente De Bilt. Op 28 januari 2021 ontvingen wij, ver na het verlopen van de wettelijk gestelde termijn, documenten van de gemeente. De meeste hiervan waren reeds bij ons bekend en helaas heeft het WOB...

Interview RTV De Bilt

https://oloneu3.b-cdn.net/1de97647aff14596d3c8b64d9139dddb_hd_151441532.mp4 De gemeenteraad van De Bilt is groot voorstander van meepraten van bewoners over woningbouwplannen in de verschillende kernen. Zij noemt dat 'participatie'. De bijeenkomsten zijn, gedwongen...

Brief wethouders Landwehr en Smolenaers

Op 13 januari hebben wij onderstaande brief naar de wethouders Landwehr en Smolenaers verstuurd van de gemeente de Bilt. Maartensdijk, Datum: 13 januari 2021 Geachte wethouder Smolenaers en wethouder Landwehr, Sinds een jaar hebben wij, bewonersvereniging Maartensdijk...