Windmolens in gemeente De Bilt

okt 11, 2020

Steven Jansen heeft een video gemaakt , waarin een aantal aspecten van de windmolens, waaronder hoogte en effect op de omgeving, treffend in beeld worden gebracht. Klik voor de video hieronder

Onderzoek gemeente De Bilt naar windenergie
Om inzicht te krijgen in de kansrijkheid van windenergie, heeft de gemeente De Bilt Bosch & van Rijn gevraagd de ruimtelijke mogelijkheden voor windenergie binnen de gemeentegrenzen te onderzoeken. De werkwijze en resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport ‘Ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek windenergie’, Gemeente De Bilt, 21 juli 2020. Zie https://www.maartensdijkzuid.nl/windmolens-en-zonneweides/

In het onderzoek is divers beleid opeengestapeld:

  • Landelijk beleid t.a.v. bufferafstanden tot onder andere woningen, hoogspanningslijnen, rijkswegen.
  • Provinciaal beleid t.a.v. bufferafstanden tot onder andere Hollandse Waterlinie, aardkundige waarden, stiltegebieden, cultuurhistorische hoofdstructuur en de ligging van Utrechtse landschappen.
  • Ecologie t.a.v. overdraai bij ganzenrustgebied, groene contour, Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000.

Op basis hiervan is de kaart ontstaan, zoals aangegeven in onderstaande afbeelding: een groot deel van de gemeente De Bilt is niet mogelijk voor windmolens, slechts een handjevol locaties heeft ‘zachte’ belemmeringen (oranje gebieden) en slechts enkele stukken grond langs beide zijden van de Nieuweweteringsweg, te Groenekan, op de grens met de zuidzijde van Maartensdijk, hebben geen belemmeringen (groene gebieden). 

Met deze kaart is echter niet aangetoond dat deze locaties dus geschikt zijn voor windmolens. Alle andere factoren welke van belang zijn voor een geschikte locatie voor windmolens, zijn hierbij namelijk niet of onvoldoende meegewogen, waaronder: 

  • gezondheidsrisico’s voor omwonenden, zoals geluid-, licht- en trillingsoverlast
  • slagschaduw windmolens 
  • impact op flora en fauna
  • aantasting landschap en landschappelijke waarden
  • aantasting uitzicht 
  • lichtoverlast
  • grote kraters in het landschap als de windmolens zijn afgeschreven, etc.

Deze belangrijke factoren moeten eerst in beeld worden gebracht en geanalyseerd, én een belangrijke rol spelen bij een keuze voor een windmolenlocatie. Hierbij moet eerst inzichtelijk worden gemaakt om hoeveel windmolens het eigenlijk gaat, hoe groot deze zijn, en dus hoeveel overlast deze windmolens kunnen geven. 

De voorkeur van Wethouder Brommersma gaat uit naar enkele grote windmolens, in plaats van meerdere kleine windmolens. Bij een hoge windmolen moet worden gedacht aan een tiphoogte (mast plus rotoren) van maar liefst 240 meter: dik twee keer de hoogte van de Utrechtse Domtoren. Deze nieuwe generatie windmolens met dergelijke afmetingen zijn naar ons weten nog nergens in Nederland geplaatst en hebben hoe dan ook een grote impact op de woon- en leefomgeving van omwonenden. Deze impact moet de gemeente serieus nemen en niet bagatelliseren.

Recente berichten

Petitie tegen windturbines

De gemeente de Bilt heeft Maartensdijk - Nieuwe Wetering en Nieuwe Wetering - Groenekan- Bilthoven aangewezen als kansrijk gebied voor het plaatsen van grote windturbines. De schadelijke impact voor de natuur, gezondheid en landschap is ongekend. U kunt uw stem laten...

Advies woningbouwambitie gemeente de Bilt

Voor het participatietraject Samenwerken aan Wonen van de Gemeente de Bilt hebben wij een advies geschreven. Omgevingsbewust, creativiteit en durf Download ons advies hieronder: Advies-woningbouwambitie-De-Bilt-Bew.-Ver.-Maartensdijk-ZuidDownload

WOB verzoek

27 september 2020 hebben wij een WOB verzoek ingediend bij de gemeente De Bilt. Op 28 januari 2021 ontvingen wij, ver na het verlopen van de wettelijk gestelde termijn, documenten van de gemeente. De meeste hiervan waren reeds bij ons bekend en helaas heeft het WOB...

Interview RTV De Bilt

https://oloneu3.b-cdn.net/1de97647aff14596d3c8b64d9139dddb_hd_151441532.mp4 De gemeenteraad van De Bilt is groot voorstander van meepraten van bewoners over woningbouwplannen in de verschillende kernen. Zij noemt dat 'participatie'. De bijeenkomsten zijn, gedwongen...

Brief wethouders Landwehr en Smolenaers

Op 13 januari hebben wij onderstaande brief naar de wethouders Landwehr en Smolenaers verstuurd van de gemeente de Bilt. Maartensdijk, Datum: 13 januari 2021 Geachte wethouder Smolenaers en wethouder Landwehr, Sinds een jaar hebben wij, bewonersvereniging Maartensdijk...

Behoud en versterk het landelijk gebied rondom Maartensdijk

Als bewonersvereniging hebben wij een zienswijze ingediend op de concept-omgevingsvisie van de Provincie Utrecht. De omgevingsvisie is de wettelijke richtlijn voor gemeenten over wat er wel en niet mag als het gaat over onder meer woningbouw, bedrijventerreinen,...

Kanttekening bij artikel Woningbouw in de Vierklank

Naar aanleiding van ons bericht dat er geen voorkeurspositie voor Maartensdijkers mogelijk is als in ons dorp huizen gebouwd worden, heeft de Vierklank een artikel geschreven. Klik hier voor de link naar de pdf (pagina 12) Wij beschrijven daar de met de regio...

Ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek windenergie

In opdracht van de gemeente De Bilt is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar windenergie binnen de gemeente. Klik op onderstaande link voor dit onderzoek: 2020-37-D - Ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek windenergie