Vleermuizenkolonie gespot in Maartensdijk

sep 7, 2020

Het Oostveensepad – het landelijke fiets- en looppad tussen Maartensdijk en Groenekan – is
’s-avonds rustig genoeg voor veel Maartensdijkse wandelaars om een ‘rondje Prinsenlaan’
te maken. Maar ook veel hondenbezitters pakken die route voor het ‘laatste rondje’ met de
hond. Een van die hondenbezitters is Maartensdijker Ed Buitenhek. Samen met zijn Franse
waterhond Dibba geniet hij iedere avond van het opgroeiende mais, de schapen van de boer
en – sinds kort – van de vleermuizenkolonie die daar boven de weilanden jaagt.
Buitenhek is geen nieuwe bewoner van het dorp: “Ik woon al ruim 16 jaar in Maartensdijk en
nooit eerder heb ik die ‘Oostveense vleermuizen’ gezien. Een passerende wandelaar met
kennis van vleermuizen vertelde me dat het geen vogels waren maar vleermuizen. Dat was
echt een verrassing omdat ik altijd dacht het zwaluwen waren”.
Dat ze alleen ‘s-avond zichtbaar zijn boven het weiland is niet raar. Overdag slapen
vleermuizen en pas na zonsondergang vliegen ze rond om insecten te vangen en op te eten.
Volgens Buitenhek kan een vleermuis in een nacht zo’n 1.000 insecten eten en zijn het dus
nuttige dieren. “Het IVN heeft heel veel informatie over vleermuizen en organiseert
regelmatig bezichtigingen met echte vleermuisdeskundigen. Die kunnen met een
vleermuisdetector precies vertellen welke soort vleermuizen er hier jagen. Maar ik gok op de
dwergvleermuis want die komt het meeste voor” zegt hij.
Bij voldoende interesse organiseert hij na de zomer een vleermuizentocht over het
Oostveensepad, de Planetenlaan en de Prinsenlaan. Een intekenformulier heeft hij
opgehangen bij het rustbankje op het Oostveensepad.

Recente berichten

Omgevingsvisie – Kern van de Visie

Op 12 december is de Kern van de (omgevings)visie gepubliceerd door de Gemeente de Bilt Belangrijke passage hieruit die gaat over Maartensdijk: Uitgangspunten kwantitatief:• We bouwen om minimaal te voorzien in de eigen behoefte.o We ontwikkelen de binnenstedelijke...

Doorfietsroute Utrecht-Hilversum

De provincies Utrecht en Noord-Holland zijn samen met o.a. de gemeente de Bilt van plan om de een doorfietsroute te maken tussen Urecht en Hilversum. Omdat de fietsroute ook door Maartensdijk-Zuid kan komen zijn wij als bewonersvereniging benaderd om hier in mee te...

Glasvezel in Maartensdijk

Binnenkort gaat Delta starten met de aanleg van glasvezel in Maartensdijk. Hiervoor komen inspecteurs huis aan huis om te vragen waar de aansluiting mag komen. Deze aansluiting is gratis en verplicht niet tot het afnemen van een abonnement. Kijk voor meer informatie...

2e maand van de leefomgeving

In april en mei was de 2e maand van de leefomgeving. Hiervoor is in juli een nieuw rapport uitgebracht. Ondanks dat het hier gaat om een participatietraject zijn wij als bewonersvereniging niet meegenomen in de totstandkoming van dit verslag. Hier hebben wij kritiek...

Zienswijze NRD Omgevingsvisie en beantwoording

Eind 2021 hebben wij een zienswijze ingediend bij de gemeente de Bilt over de omgevingsvisie 2040. Eind febuari hebben wij hier een antwoord op gekregen. Wederom lijkt het erop dat het onderdeel woningbouw in de omgevingsvisie dunnetjes overgedaan gaat worden, ondanks...

Dorpsdialoog Maartensdijk

De gemeente De Bilt werkt aan een Omgevingsvisie. Daarin worden keuzes gemaakt over hoe we willen omgaan met ons landschap, de biodiversiteit en de vraag naar ruimte voor woningen, bedrijven, verkeer en opwekking van schone energie. In april 2022 vindt in dit verband...

Maartensdijk Kiest

Het is vollop verkiezingstijd en met de vele partijen en verkiezingsprogramma's die er zijn, is het soms lastig om door de bomen het bos nog te zien. Ook richten veel partijen zich vaak meer op Bilthoven en de Bilt dan op de groene kernen waaronder Maartensdijk....

Woonvisie 2030

Bijna ongemerkt verscheen er vorige week op het Raadsinformatiesysteem plotseling de Woonvisie 2030. Het uitgebreide participatietraject van de afgelopen maanden zou hier de belangrijkste bouwsteen van zijn.Maar wat blijkt?! Nagenoeg niets van de adviezen die...

Omgevingsvisie 2040

Wat is de omgevingsvisie 2040? Hieronder een uitleg van de gemeente De Bilt over de Omgevingsvisie 2040 We moeten straks een goede balans vinden voor alle opgaven. Dat zal soms scherpe keuzes vragen. Dit leidt tot een Omgevingsvisie met ambities over hoe onze gemeente...

Woningbouwamibitie

Het participatietraject rondom de woningbouw is inmiddels afgerond en heeft geresulteerd in een algemeen advies en een advies per kern.Het advies vanuit Maartensdijk is een advies geworden tussen alle belangenverenigingen in Maartensdijk en houdt samengevat in: 1....