Reminder! Informatieavond dinsdag 28 maart – Omgevingsvisie

mrt 25, 2023

Hierbij een reminder om u op te geven voor de informatieavond over de omgevingsvisie a.s. dinsdagavond.

Aanmelden kan via deze link:

https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=quqg2hb2

2 weken geleden heeft de gemeente de Bilt het voorontwerp van de omgevingsvisie gepubliceerd.

Hierin wordt voor het eerst specifiek door gemeente de Bilt benoemd dat ze Maartensdijk-Zuid (en Oost) als mogelijkheden zien om te gaan bouwen buiten de rode contouren!

Er wordt in dit voorontwerp van de  omgevingsvisie volledig voorbij gegaan aan het participatieadvies van de inwoners van Maartensdijk.

Ook staat bouwen buiten de rode contouren haaks op recente uitspraken van gedeputeerde Huib van Essen (Groen Links) van de  Provincie Utrecht in het AD. De provincie wil namelijk niet dat er gebouwd gaat worden in de weilanden.

Daarnaast staat in dit voorontwerp van de omgevingsvisie Maartensdijk-Zuid ook nog steeds benoemd als mogelijke locatie voor windmolens en zonnevelden.

Op dinsdag 28 maart wordt er in het Dorpshuis van Westbroek een informatie avond gehouden over dit voorontwerp en wij denken dat het daarom belangrijk is om met veel bewoners vanuit Maartensdijk-Zuid hier bij aanwezig te zijn om een duidelijk tegengeluid te geven op deze plannen. Diverse politici hebben bij ons al aangegeven hier ook aanwezig te zijn.

Programma:

19.30 Inloop

20.00 Welkom door wethouder Van de Veerdonk

20.10 – 20.50 Presentatie door projectleider Elly Romanesko

21.00 – 21.50 Vragen en discussie rond 4 gebiedstafels

22.00 Afsluiting door wethouder Van de Veerdonk
Aanmelden kan via deze link:

https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=quqg2hb2

Recente berichten

Participatie

Leert gemeente de Bilt van haar fouten?Wij hebben als bewonersvereniging veel kritiek geuit op de gemeente en de wijze waarop zij participatie vorm hebben gegeven. Dure bureaus, vooringenomen vragen, strategische sturing enzovoort. Vanuit de omgevingsmakelaar Bas...

Omgevingsvisie 2030

De gemeente De Bilt wil omstreeks januari 2024 de omgevingsvisie De Bilt 2030 vaststellen.Zoals de naam al zegt is dit een visiedocument dat ingaat op de leefomgeving van de gemeente. Het brengt een aantal belangrijke onderwerpen samen waar wij als burger dagelijks...

Enquête Maartensdijk-West

We willen graag uw aandacht vestigen op een belangrijke enquête die gisteren is gelanceerd op de website van Maartensdijk-West. Wellicht heeft u dit al in de Vierklank gelezen.Het initiatief van deze enquête ligt bij de projectontwikkelaar die in Maartensdijk...

Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023

22 februari heeft de Provincie het Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 gepubliceerd. In dit programma wordt Maartensdijk niet specifiek benoemd als potentiele locatie voor woningbouw. Lees hier het volledige...

Extra Inloopavond Maartensdijk

Op donderdag 6 april a.s. heeft de gemeente een extra inloopavond ingelast om de concept omgevingsvisie van de Bilt voor te leggen aan de inwoners van Maartensdijk. De avond start om 19:30 uur en eindigt om 22:00 uurLocatie: Ontmoetingskerk,...

Doorfietsroute Utrecht-Hilversum

De provincies Utrecht en Noord-Holland zijn samen met o.a. de gemeente de Bilt van plan om de een doorfietsroute te maken tussen Urecht en Hilversum. Omdat de fietsroute ook door Maartensdijk-Zuid kan komen, zijn wij als bewonersvereniging benaderd om hier in mee te...

Waterhuishouding Planetenlaan

De afvoer van regenwater is al lange tijd een probleem voor enkele bewoners van de Planetenlaan, daarom heeft de Gemeente de Bilt hiervoor voor de direct betrokkenen een eerste informatieavond gehouden. Tijdens deze informatieavond werden bewoners geïnformeerd over de...

Vervolgaanpak locaties ‘Samen Werken aan Wonen

In 2021 heeft de gemeente beloofd dat er een uitgebreide analyse zou komen van de verschillende locaties en voorstellen die zijn aangedragen tijdens het participatie traject 'samen werken aan wonen' Woensdag 1 maart verscheen plots dit bericht op de website van de...

Omgevingsvisie – Kern van de Visie

Op 12 december is de Kern van de (omgevings)visie gepubliceerd door de Gemeente de Bilt Belangrijke passage hieruit die gaat over Maartensdijk: Uitgangspunten kwantitatief:• We bouwen om minimaal te voorzien in de eigen behoefte.o We ontwikkelen de binnenstedelijke...

Doorfietsroute Utrecht-Hilversum

De provincies Utrecht en Noord-Holland zijn samen met o.a. de gemeente de Bilt van plan om de een doorfietsroute te maken tussen Urecht en Hilversum. Omdat de fietsroute ook door Maartensdijk-Zuid kan komen zijn wij als bewonersvereniging benaderd om hier in mee te...