Omgevingsvisie 2040

okt 31, 2021

Wat is de omgevingsvisie 2040?

Hieronder een uitleg van de gemeente De Bilt over de Omgevingsvisie 2040

We moeten straks een goede balans vinden voor alle opgaven. Dat zal soms scherpe keuzes vragen. Dit leidt tot een Omgevingsvisie met ambities over hoe onze gemeente zich op hoofdlijnen moet ontwikkelen.
De uitvoering vindt plaats in het Omgevingsprogramma, die later wordt opgesteld. Daarin willen we meer ‘loslaten’ en ruimte bieden voor initiatieven uit de samenleving. De juridische vertaling van de Omgevingsvisie gaan we vastleggen in een Omgevingsplan, de vervanger van de bestemmingsplannen. De Omgevingsvisie kunt u in principe vergelijken met de huidige Structuurvisie uit 2012. We vervangen de Structuurvisie door deze nieuwe visie. https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/default.aspx

Koersnotitie

De eerste stap naar de vaststelling van de definitieve omgevingsvisie is de koersnotitie. Deze kunt u hier downloaden: https://www.doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2054911
In deze koersnotitie. In deze koersnotitie staan een aantal zaken die ons zorgen baren. Zo wordt er in paragraaf 4.4 toch weer gesproken over uitbreiding van de rode contouren van Maartensdijk zonder enige voorwaarden, terwijl in het participatietraject woningbouw er juist uitgesproken is, dat dit de laatste optie moet zijn, als alle andere opties niet meer mogelijk zijn. In paragraaf 5.2 worden er 4 verschillende scenario’s beschreven, waar bij scenario 3 er de optie gegeven wordt van een forse uitbreiding voor Maartensdijk.

Op deze Koersnotitie hebben wij gereageerd in de vorm van een zienswijze en we zijn dan ook zeer benieuwd wat het antwoord op deze zienswijze is.
Download onze zienswijze hieronder:

https://mcusercontent.com/45c1ca822110711586162b93f/files/fd1bb862-e173-0a9e-a5d5-e9f074d6d004/Zienswijze_NRD_Omgevingsvisie_De_Bilt_2040_2_.pdf

Recente berichten

Omgevingsvisie – Kern van de Visie

Op 12 december is de Kern van de (omgevings)visie gepubliceerd door de Gemeente de Bilt Belangrijke passage hieruit die gaat over Maartensdijk: Uitgangspunten kwantitatief:• We bouwen om minimaal te voorzien in de eigen behoefte.o We ontwikkelen de binnenstedelijke...

Doorfietsroute Utrecht-Hilversum

De provincies Utrecht en Noord-Holland zijn samen met o.a. de gemeente de Bilt van plan om de een doorfietsroute te maken tussen Urecht en Hilversum. Omdat de fietsroute ook door Maartensdijk-Zuid kan komen zijn wij als bewonersvereniging benaderd om hier in mee te...

Glasvezel in Maartensdijk

Binnenkort gaat Delta starten met de aanleg van glasvezel in Maartensdijk. Hiervoor komen inspecteurs huis aan huis om te vragen waar de aansluiting mag komen. Deze aansluiting is gratis en verplicht niet tot het afnemen van een abonnement. Kijk voor meer informatie...

2e maand van de leefomgeving

In april en mei was de 2e maand van de leefomgeving. Hiervoor is in juli een nieuw rapport uitgebracht. Ondanks dat het hier gaat om een participatietraject zijn wij als bewonersvereniging niet meegenomen in de totstandkoming van dit verslag. Hier hebben wij kritiek...

Zienswijze NRD Omgevingsvisie en beantwoording

Eind 2021 hebben wij een zienswijze ingediend bij de gemeente de Bilt over de omgevingsvisie 2040. Eind febuari hebben wij hier een antwoord op gekregen. Wederom lijkt het erop dat het onderdeel woningbouw in de omgevingsvisie dunnetjes overgedaan gaat worden, ondanks...

Dorpsdialoog Maartensdijk

De gemeente De Bilt werkt aan een Omgevingsvisie. Daarin worden keuzes gemaakt over hoe we willen omgaan met ons landschap, de biodiversiteit en de vraag naar ruimte voor woningen, bedrijven, verkeer en opwekking van schone energie. In april 2022 vindt in dit verband...

Maartensdijk Kiest

Het is vollop verkiezingstijd en met de vele partijen en verkiezingsprogramma's die er zijn, is het soms lastig om door de bomen het bos nog te zien. Ook richten veel partijen zich vaak meer op Bilthoven en de Bilt dan op de groene kernen waaronder Maartensdijk....

Woonvisie 2030

Bijna ongemerkt verscheen er vorige week op het Raadsinformatiesysteem plotseling de Woonvisie 2030. Het uitgebreide participatietraject van de afgelopen maanden zou hier de belangrijkste bouwsteen van zijn.Maar wat blijkt?! Nagenoeg niets van de adviezen die...

Woningbouwamibitie

Het participatietraject rondom de woningbouw is inmiddels afgerond en heeft geresulteerd in een algemeen advies en een advies per kern.Het advies vanuit Maartensdijk is een advies geworden tussen alle belangenverenigingen in Maartensdijk en houdt samengevat in: 1....

Petitie tegen windturbines

De gemeente de Bilt heeft Maartensdijk - Nieuwe Wetering en Nieuwe Wetering - Groenekan- Bilthoven aangewezen als kansrijk gebied voor het plaatsen van grote windturbines. De schadelijke impact voor de natuur, gezondheid en landschap is ongekend. U kunt uw stem laten...