Omgevingsvisie 2030

okt 26, 2023

De gemeente De Bilt wil omstreeks januari 2024 de omgevingsvisie De Bilt 2030 vaststellen.
Zoals de naam al zegt is dit een visiedocument dat ingaat op de leefomgeving van de gemeente. Het brengt een aantal belangrijke onderwerpen samen waar wij als burger dagelijks mee te maken hebben, zoals energie, wonen, natuur en mobiliteit.
Zoals jullie al weten speelt dit proces al enige tijd. Zo zijn er eerder dit jaar bijeenkomsten in Westbroek en Maartensdijk geweest waar wij als bewonersvereniging het  proces gevolgd hebben en onze input geleverd.
Na die bijeenkomsten is er een nieuwe concept omgevingsvisie opgesteld door de gemeente, en hierop hebben we als bewonersvereniging een tweetal reacties gegeven in de vorm van een schriftelijke zienswijze.
Eén samen met nagenoeg alle andere bewonersverenigingen binnen de gemeente De Bilt. Hier hebben we met name onze kritiek geuit op de gemeente over het hele proces van totstandkoming van de zienwijze.
Daarnaast hebben we als bewonersvereniging zelfstandig een zienswijze opgesteld en ingediend waarin wij inhoudelijk op de situatie voor de dorpskern Maartensdijk ingaan. Hierin was onder meer opgenomen:

  • Waardering voor de voornemens om het slagenlandschap rondom Maartensdijk te behouden en te versterken
  • Wederom gewezen op het eerder door de bewoners gegeven participatie advies woningbouw in Maartensdijk waarin gesteld wordt dat primair binnen de rode contouren gezocht moet worden, en pas als dat niet toereikend is daarbuiten met een voorkeur voor West met uitloop naar Hollandsche Rading. Saillant detail, gemeente heeft 2 jaar geleden beloofd onderzoek te gaan doen naar potentiele locaties, daar is niets van terecht gekomen.
  • De verwondering dat in de zienswijze geen link gelegd wordt met het voornemen van de provincie Utrecht om het Nationaal park Utrechts Heuvelrug fors uit te breiden waarbij een groot deel van Maartensdijk Zuid, Oost en Noord binnen de grenzen van dit park komen te liggen.
  • Verbazing over het feit dat er wederom windmolens ingetekend staan bij Maartensdijk terwijl dat in de nabijheid van het vliegveld Hilversum ligt en er reeds jurisprudentie is dat dit niet is toegestaan.
  • Ondanks dat het kabinet heeft aangegeven dat zij zonne-energie op landbouw- en natuurgrond willen beperken zien we dit niet terug in de omgevingsvisie. 

Zie hier de link naar onze zienswijze.

Recente berichten

Participatie

Leert gemeente de Bilt van haar fouten?Wij hebben als bewonersvereniging veel kritiek geuit op de gemeente en de wijze waarop zij participatie vorm hebben gegeven. Dure bureaus, vooringenomen vragen, strategische sturing enzovoort. Vanuit de omgevingsmakelaar Bas...

Enquête Maartensdijk-West

We willen graag uw aandacht vestigen op een belangrijke enquête die gisteren is gelanceerd op de website van Maartensdijk-West. Wellicht heeft u dit al in de Vierklank gelezen.Het initiatief van deze enquête ligt bij de projectontwikkelaar die in Maartensdijk...

Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023

22 februari heeft de Provincie het Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 gepubliceerd. In dit programma wordt Maartensdijk niet specifiek benoemd als potentiele locatie voor woningbouw. Lees hier het volledige...

Extra Inloopavond Maartensdijk

Op donderdag 6 april a.s. heeft de gemeente een extra inloopavond ingelast om de concept omgevingsvisie van de Bilt voor te leggen aan de inwoners van Maartensdijk. De avond start om 19:30 uur en eindigt om 22:00 uurLocatie: Ontmoetingskerk,...

Doorfietsroute Utrecht-Hilversum

De provincies Utrecht en Noord-Holland zijn samen met o.a. de gemeente de Bilt van plan om de een doorfietsroute te maken tussen Urecht en Hilversum. Omdat de fietsroute ook door Maartensdijk-Zuid kan komen, zijn wij als bewonersvereniging benaderd om hier in mee te...

Reminder! Informatieavond dinsdag 28 maart – Omgevingsvisie

Hierbij een reminder om u op te geven voor de informatieavond over de omgevingsvisie a.s. dinsdagavond. Aanmelden kan via deze link: https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=quqg2hb2 2 weken geleden heeft de gemeente de Bilt het voorontwerp van de...

Waterhuishouding Planetenlaan

De afvoer van regenwater is al lange tijd een probleem voor enkele bewoners van de Planetenlaan, daarom heeft de Gemeente de Bilt hiervoor voor de direct betrokkenen een eerste informatieavond gehouden. Tijdens deze informatieavond werden bewoners geïnformeerd over de...

Vervolgaanpak locaties ‘Samen Werken aan Wonen

In 2021 heeft de gemeente beloofd dat er een uitgebreide analyse zou komen van de verschillende locaties en voorstellen die zijn aangedragen tijdens het participatie traject 'samen werken aan wonen' Woensdag 1 maart verscheen plots dit bericht op de website van de...

Omgevingsvisie – Kern van de Visie

Op 12 december is de Kern van de (omgevings)visie gepubliceerd door de Gemeente de Bilt Belangrijke passage hieruit die gaat over Maartensdijk: Uitgangspunten kwantitatief:• We bouwen om minimaal te voorzien in de eigen behoefte.o We ontwikkelen de binnenstedelijke...

Doorfietsroute Utrecht-Hilversum

De provincies Utrecht en Noord-Holland zijn samen met o.a. de gemeente de Bilt van plan om de een doorfietsroute te maken tussen Urecht en Hilversum. Omdat de fietsroute ook door Maartensdijk-Zuid kan komen zijn wij als bewonersvereniging benaderd om hier in mee te...