Het laatste nieuws

Participatie

Participatie

Leert gemeente de Bilt van haar fouten?Wij hebben als bewonersvereniging veel kritiek geuit op de gemeente en de wijze waarop zij participatie vorm hebben gegeven. Dure bureaus, vooringenomen...

Omgevingsvisie 2030

Omgevingsvisie 2030

De gemeente De Bilt wil omstreeks januari 2024 de omgevingsvisie De Bilt 2030 vaststellen.Zoals de naam al zegt is dit een visiedocument dat ingaat op de leefomgeving van de gemeente. Het brengt een...

Enquête Maartensdijk-West

Enquête Maartensdijk-West

We willen graag uw aandacht vestigen op een belangrijke enquête die gisteren is gelanceerd op de website van Maartensdijk-West. Wellicht heeft u dit al in de Vierklank gelezen.Het initiatief van...

Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023

Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023

22 februari heeft de Provincie het Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 gepubliceerd. In dit programma wordt Maartensdijk niet specifiek benoemd als potentiele locatie...

Extra Inloopavond Maartensdijk

Extra Inloopavond Maartensdijk

Op donderdag 6 april a.s. heeft de gemeente een extra inloopavond ingelast om de concept omgevingsvisie van de Bilt voor te leggen aan de inwoners van Maartensdijk. De avond start om 19:30...

Doorfietsroute Utrecht-Hilversum

Doorfietsroute Utrecht-Hilversum

De provincies Utrecht en Noord-Holland zijn samen met o.a. de gemeente de Bilt van plan om de een doorfietsroute te maken tussen Urecht en Hilversum. Omdat de fietsroute ook door Maartensdijk-Zuid...

Waterhuishouding Planetenlaan

Waterhuishouding Planetenlaan

De afvoer van regenwater is al lange tijd een probleem voor enkele bewoners van de Planetenlaan, daarom heeft de Gemeente de Bilt hiervoor voor de direct betrokkenen een eerste informatieavond...

Vervolgaanpak locaties ‘Samen Werken aan Wonen

Vervolgaanpak locaties ‘Samen Werken aan Wonen

In 2021 heeft de gemeente beloofd dat er een uitgebreide analyse zou komen van de verschillende locaties en voorstellen die zijn aangedragen tijdens het participatie traject 'samen werken aan wonen'...

Omgevingsvisie – Kern van de Visie

Omgevingsvisie – Kern van de Visie

Op 12 december is de Kern van de (omgevings)visie gepubliceerd door de Gemeente de Bilt Belangrijke passage hieruit die gaat over Maartensdijk: Uitgangspunten kwantitatief:• We bouwen om minimaal te...

Doorfietsroute Utrecht-Hilversum

Doorfietsroute Utrecht-Hilversum

De provincies Utrecht en Noord-Holland zijn samen met o.a. de gemeente de Bilt van plan om de een doorfietsroute te maken tussen Urecht en Hilversum. Omdat de fietsroute ook door Maartensdijk-Zuid...

Glasvezel in Maartensdijk

Glasvezel in Maartensdijk

Binnenkort gaat Delta starten met de aanleg van glasvezel in Maartensdijk. Hiervoor komen inspecteurs huis aan huis om te vragen waar de aansluiting mag komen. Deze aansluiting is gratis en...

2e maand van de leefomgeving

2e maand van de leefomgeving

In april en mei was de 2e maand van de leefomgeving. Hiervoor is in juli een nieuw rapport uitgebracht. Ondanks dat het hier gaat om een participatietraject zijn wij als bewonersvereniging niet...

Zienswijze NRD Omgevingsvisie en beantwoording

Zienswijze NRD Omgevingsvisie en beantwoording

Eind 2021 hebben wij een zienswijze ingediend bij de gemeente de Bilt over de omgevingsvisie 2040. Eind febuari hebben wij hier een antwoord op gekregen. Wederom lijkt het erop dat het onderdeel...

Dorpsdialoog Maartensdijk

Dorpsdialoog Maartensdijk

De gemeente De Bilt werkt aan een Omgevingsvisie. Daarin worden keuzes gemaakt over hoe we willen omgaan met ons landschap, de biodiversiteit en de vraag naar ruimte voor woningen, bedrijven,...

Maartensdijk Kiest

Maartensdijk Kiest

Het is vollop verkiezingstijd en met de vele partijen en verkiezingsprogramma's die er zijn, is het soms lastig om door de bomen het bos nog te zien. Ook richten veel partijen zich vaak meer op...

Woonvisie 2030

Woonvisie 2030

Bijna ongemerkt verscheen er vorige week op het Raadsinformatiesysteem plotseling de Woonvisie 2030. Het uitgebreide participatietraject van de afgelopen maanden zou hier de belangrijkste bouwsteen...

Omgevingsvisie 2040

Omgevingsvisie 2040

Wat is de omgevingsvisie 2040? Hieronder een uitleg van de gemeente De Bilt over de Omgevingsvisie 2040 We moeten straks een goede balans vinden voor alle opgaven. Dat zal soms scherpe keuzes...

Woningbouwamibitie

Woningbouwamibitie

Het participatietraject rondom de woningbouw is inmiddels afgerond en heeft geresulteerd in een algemeen advies en een advies per kern.Het advies vanuit Maartensdijk is een advies geworden tussen...

Petitie tegen windturbines

Petitie tegen windturbines

De gemeente de Bilt heeft Maartensdijk - Nieuwe Wetering en Nieuwe Wetering - Groenekan- Bilthoven aangewezen als kansrijk gebied voor het plaatsen van grote windturbines. De schadelijke impact voor...

Advies woningbouwambitie gemeente de Bilt

Advies woningbouwambitie gemeente de Bilt

Voor het participatietraject Samenwerken aan Wonen van de Gemeente de Bilt hebben wij een advies geschreven. Omgevingsbewust, creativiteit en durf Download ons advies hieronder:...

WOB verzoek

WOB verzoek

27 september 2020 hebben wij een WOB verzoek ingediend bij de gemeente De Bilt. Op 28 januari 2021 ontvingen wij, ver na het verlopen van de wettelijk gestelde termijn, documenten van de gemeente....

Interview RTV De Bilt

Interview RTV De Bilt

https://oloneu3.b-cdn.net/1de97647aff14596d3c8b64d9139dddb_hd_151441532.mp4 De gemeenteraad van De Bilt is groot voorstander van meepraten van bewoners over woningbouwplannen in de verschillende...

Brief wethouders Landwehr en Smolenaers

Brief wethouders Landwehr en Smolenaers

Op 13 januari hebben wij onderstaande brief naar de wethouders Landwehr en Smolenaers verstuurd van de gemeente de Bilt. Maartensdijk, Datum: 13 januari 2021 Geachte wethouder Smolenaers en...

Kanttekening bij artikel Woningbouw in de Vierklank

Kanttekening bij artikel Woningbouw in de Vierklank

Naar aanleiding van ons bericht dat er geen voorkeurspositie voor Maartensdijkers mogelijk is als in ons dorp huizen gebouwd worden, heeft de Vierklank een artikel geschreven. Klik hier voor de link...

Windmolens in gemeente De Bilt

Windmolens in gemeente De Bilt

Steven Jansen heeft een video gemaakt , waarin een aantal aspecten van de windmolens, waaronder hoogte en effect op de omgeving, treffend in beeld worden gebracht. Klik voor de video hieronder...

Ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek windenergie

Ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek windenergie

In opdracht van de gemeente De Bilt is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar windenergie binnen de gemeente. Klik op onderstaande link voor dit onderzoek: 2020-37-D - Ruimtelijk...

Vleermuizenkolonie gespot in Maartensdijk

Vleermuizenkolonie gespot in Maartensdijk

Het Oostveensepad - het landelijke fiets- en looppad tussen Maartensdijk en Groenekan - is ’s-avonds rustig genoeg voor veel Maartensdijkse wandelaars om een ‘rondje Prinsenlaan’ te maken. Maar ook...

Gemeenteraadsvergadering 25-6-2020

Gemeenteraadsvergadering 25-6-2020

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 juni is er volop gediscussieerd over de woningbouwopgave en is er een amendement aangenomen van de SGP en Bilts Belang waarin expliciet vermeld is dat...

Artikel Algemeen Dagblad

Artikel Algemeen Dagblad

Het AD heeft onze inspraak tijdens de commissievergadering opgepikt en daarover een artikel gepubliceerd  ...

Informele raadbijeenkomst 28-1-2020

Informele raadbijeenkomst 28-1-2020

Door de COVID-19 uitbraak in Nederland heeft ook de gemeente De Bilt alles rondom de woningbouw enige tijd 'on-hold' gezet. Maar nu zijn er weer ontwikkelingen.  Zo heeft er drie weken gelden een...

Scooteroverlast

Scooteroverlast

In de maanden maart en april heeft een klein groepje jongeren met scooters voor veel overlast en onveiligheid gezorgd op het Oostveensepad. Er werd hard gereden (vaak zonder helm) en voetgangers en...

Zonnepanelen in het buitengebied

Zonnepanelen in het buitengebied

De gemeente de Bilt is  voornemens om in het buitengebied van de gemeente een zonneveld te plaatsen met heel veel zonnepanelen. De locatie van dit zonneveld is officieel nog onbekend, maar er wordt...

Nieuwe wijkagenten in Maartensdijk

Nieuwe wijkagenten in Maartensdijk

Woensdagavond 26 februari hebben de nieuwe wijkagenten - Laura van de Kraats en Huib van Driel - zich aan de bewoners van de Maartensdijk voorgesteld.De bewonersvereniging was hier ook bij aanwezig...

Vervolg Startbijeenkomst Wonen – Gemeente De Bilt

Vervolg Startbijeenkomst Wonen – Gemeente De Bilt

Op 28 januari is er een startbijeenkomst wonen geweest van de Gemeente De Bilt.De gemeente heeft aangekondigd dat er op 3 maart a.s. een website geopend gaat worden met daarop de resultaten van deze...

Bewonersvereniging opgericht

Bewonersvereniging opgericht

12 februari 2020 is de Bewonersvereniging Maartensdijk-Zuid officieel opgericht tijdens de eerste algemene ledenvergadering. Bij deze vergadering waren veel bewoners aanwezig van de Vogelwikke,...