Kanttekening bij artikel Woningbouw in de Vierklank

okt 21, 2020

Naar aanleiding van ons bericht dat er geen voorkeurspositie voor Maartensdijkers mogelijk is als in ons dorp huizen gebouwd worden, heeft de Vierklank een artikel geschreven. Klik hier voor de link naar de pdf (pagina 12)

Wij beschrijven daar de met de regio afgesproken werkwijze van toewijzen van woningen door Woningnet en constateren dat het niet mogelijk is om Maartensdijkers een voorkeurspositie te geven. De wethouder reageert door te zeggen dat dit een niet juiste voorstelling van zaken is. Op ons beurt bestrijden wij dat weer.

De wethouder geeft namelijk aan dat de gemeente de ruimte heeft om inwoners met doelbinding voorrang te geven en verwijst daarbij naar een kernbindingsclausule die is opgenomen in de huisvestingsverordening.
In principe is dit uitgangspunt juist ware het niet dat dit niet voor Maartensdijk geldt.
Letterlijk staat er in de verordening: “B&W passen de voorrangsregeling toe voor woningzoekenden uit de kleine kernen Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek waarbij de verhuizing binnen de eigen kern moet plaatsvinden”.
Maartensdijk wordt hier niet genoemd. Hierdoor heeft de gemeente geen ruimte om de kernbindingsclausule toe te passen voor Maartensdijk en is ze gebonden aan de regionaal gemaakte afspraken.

In zijn antwoord noemt de wethouder ook expliciet de drie kleine kernen als voorbeeld van verleend voorrang vanwege kernbinding. Hij verzuimt daarbij toe te geven dat deze optie voor Maartensdijk niet mogelijk zal zijn.

Recente berichten

Woonvisie 2030

Bijna ongemerkt verscheen er vorige week op het Raadsinformatiesysteem plotseling de Woonvisie 2030. Het uitgebreide participatietraject van de afgelopen maanden zou hier de belangrijkste bouwsteen van zijn.Maar wat blijkt?! Nagenoeg niets van de adviezen die...

Omgevingsvisie 2040

Wat is de omgevingsvisie 2040? Hieronder een uitleg van de gemeente De Bilt over de Omgevingsvisie 2040 We moeten straks een goede balans vinden voor alle opgaven. Dat zal soms scherpe keuzes vragen. Dit leidt tot een Omgevingsvisie met ambities over hoe onze gemeente...

Woningbouwamibitie

Het participatietraject rondom de woningbouw is inmiddels afgerond en heeft geresulteerd in een algemeen advies en een advies per kern.Het advies vanuit Maartensdijk is een advies geworden tussen alle belangenverenigingen in Maartensdijk en houdt samengevat in: 1....

Petitie tegen windturbines

De gemeente de Bilt heeft Maartensdijk - Nieuwe Wetering en Nieuwe Wetering - Groenekan- Bilthoven aangewezen als kansrijk gebied voor het plaatsen van grote windturbines. De schadelijke impact voor de natuur, gezondheid en landschap is ongekend. U kunt uw stem laten...

Advies woningbouwambitie gemeente de Bilt

Voor het participatietraject Samenwerken aan Wonen van de Gemeente de Bilt hebben wij een advies geschreven. Omgevingsbewust, creativiteit en durf Download ons advies hieronder: Advies-woningbouwambitie-De-Bilt-Bew.-Ver.-Maartensdijk-ZuidDownload

WOB verzoek

27 september 2020 hebben wij een WOB verzoek ingediend bij de gemeente De Bilt. Op 28 januari 2021 ontvingen wij, ver na het verlopen van de wettelijk gestelde termijn, documenten van de gemeente. De meeste hiervan waren reeds bij ons bekend en helaas heeft het WOB...

Interview RTV De Bilt

https://oloneu3.b-cdn.net/1de97647aff14596d3c8b64d9139dddb_hd_151441532.mp4 De gemeenteraad van De Bilt is groot voorstander van meepraten van bewoners over woningbouwplannen in de verschillende kernen. Zij noemt dat 'participatie'. De bijeenkomsten zijn, gedwongen...

Brief wethouders Landwehr en Smolenaers

Op 13 januari hebben wij onderstaande brief naar de wethouders Landwehr en Smolenaers verstuurd van de gemeente de Bilt. Maartensdijk, Datum: 13 januari 2021 Geachte wethouder Smolenaers en wethouder Landwehr, Sinds een jaar hebben wij, bewonersvereniging Maartensdijk...

Behoud en versterk het landelijk gebied rondom Maartensdijk

Als bewonersvereniging hebben wij een zienswijze ingediend op de concept-omgevingsvisie van de Provincie Utrecht. De omgevingsvisie is de wettelijke richtlijn voor gemeenten over wat er wel en niet mag als het gaat over onder meer woningbouw, bedrijventerreinen,...

Windmolens in gemeente De Bilt

Steven Jansen heeft een video gemaakt , waarin een aantal aspecten van de windmolens, waaronder hoogte en effect op de omgeving, treffend in beeld worden gebracht. Klik voor de video hieronder https://youtu.be/pwQwaGb3Z7Q Onderzoek gemeente De Bilt naar windenergieOm...