Inspraak Commissievergadering Openbare Ruimte 11-6-2020

jun 11, 2020

Op 11 juni 2020 is er een vergadering geweest van de  Commissie Openbare Ruimte Centraal.
Tijdens deze vergadering werd er onder andere gesproken over de inspreeknotitie die wij eerder al hadden ingediend. Dit is uiteindelijk een stevige notitie geworden die het een en ander teweeg gebracht heeft. U kunt deze nalezen via de onderstaande link:

https://mcusercontent.com/45c1ca822110711586162b93f/files/dd2d52a9-c821-45d2-b0dd-5efa907e45c1/Inspraakreactie_Bewonersvereniging_Maartensdijk_Zuid.pdf

Het was goed dat wij onze standpunten een aantal maal mondeling konden toelichten.
Omdat achteraf bleek dat er expliciet besloten zou worden of er in het participatieproces voor de bewoners sprake zou zijn voor een “meedenkende” of een “meerwerkende” rol hebben wij enkele dagen voor de vergadering een tweede notitie gestuurd om met nadruk te pleiten voor een actieve rol, “meewerken” dus.

https://mcusercontent.com/45c1ca822110711586162b93f/files/7720eb80-2fd7-4695-a3f7-32b12a7199d1/20200606_Aanvullende_Brief_Bewonersvereniging_Maartensdijk_Zuid.pdf

Wij hebben deze inzendingen op de commissievergadering verder onder de aandacht gebracht door in te spreken namens de Bewonersvereniging Maartensdijk-Zuid.

https://mcusercontent.com/45c1ca822110711586162b93f/files/7663c397-9951-4515-b633-b052801e79a0/Uitgeproken_tekst_dhr__Mulder.pdf

Onze inspraakreactie heeft er toe geleid dat er tijdens deze vergadering bijna 2 uur is gesproken over eventuele woningen in Maartensdijk. Veelvuldig is daarbij gebruik gemaakt van de argumenten en opmerkingen die wij in onze brief opgesteld hadden.

Uiteindelijk is de wethouder voor het eerst schoorvoetend met een specifiek aantal gekomen van 200 woningen voor Maartensdijk.

Recente berichten

Participatie

Leert gemeente de Bilt van haar fouten?Wij hebben als bewonersvereniging veel kritiek geuit op de gemeente en de wijze waarop zij participatie vorm hebben gegeven. Dure bureaus, vooringenomen vragen, strategische sturing enzovoort. Vanuit de omgevingsmakelaar Bas...

Omgevingsvisie 2030

De gemeente De Bilt wil omstreeks januari 2024 de omgevingsvisie De Bilt 2030 vaststellen.Zoals de naam al zegt is dit een visiedocument dat ingaat op de leefomgeving van de gemeente. Het brengt een aantal belangrijke onderwerpen samen waar wij als burger dagelijks...

Enquête Maartensdijk-West

We willen graag uw aandacht vestigen op een belangrijke enquête die gisteren is gelanceerd op de website van Maartensdijk-West. Wellicht heeft u dit al in de Vierklank gelezen.Het initiatief van deze enquête ligt bij de projectontwikkelaar die in Maartensdijk...

Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023

22 februari heeft de Provincie het Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 gepubliceerd. In dit programma wordt Maartensdijk niet specifiek benoemd als potentiele locatie voor woningbouw. Lees hier het volledige...

Extra Inloopavond Maartensdijk

Op donderdag 6 april a.s. heeft de gemeente een extra inloopavond ingelast om de concept omgevingsvisie van de Bilt voor te leggen aan de inwoners van Maartensdijk. De avond start om 19:30 uur en eindigt om 22:00 uurLocatie: Ontmoetingskerk,...

Doorfietsroute Utrecht-Hilversum

De provincies Utrecht en Noord-Holland zijn samen met o.a. de gemeente de Bilt van plan om de een doorfietsroute te maken tussen Urecht en Hilversum. Omdat de fietsroute ook door Maartensdijk-Zuid kan komen, zijn wij als bewonersvereniging benaderd om hier in mee te...

Reminder! Informatieavond dinsdag 28 maart – Omgevingsvisie

Hierbij een reminder om u op te geven voor de informatieavond over de omgevingsvisie a.s. dinsdagavond. Aanmelden kan via deze link: https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=quqg2hb2 2 weken geleden heeft de gemeente de Bilt het voorontwerp van de...

Waterhuishouding Planetenlaan

De afvoer van regenwater is al lange tijd een probleem voor enkele bewoners van de Planetenlaan, daarom heeft de Gemeente de Bilt hiervoor voor de direct betrokkenen een eerste informatieavond gehouden. Tijdens deze informatieavond werden bewoners geïnformeerd over de...

Vervolgaanpak locaties ‘Samen Werken aan Wonen

In 2021 heeft de gemeente beloofd dat er een uitgebreide analyse zou komen van de verschillende locaties en voorstellen die zijn aangedragen tijdens het participatie traject 'samen werken aan wonen' Woensdag 1 maart verscheen plots dit bericht op de website van de...

Omgevingsvisie – Kern van de Visie

Op 12 december is de Kern van de (omgevings)visie gepubliceerd door de Gemeente de Bilt Belangrijke passage hieruit die gaat over Maartensdijk: Uitgangspunten kwantitatief:• We bouwen om minimaal te voorzien in de eigen behoefte.o We ontwikkelen de binnenstedelijke...