Inspraak Commissievergadering Openbare Ruimte 11-6-2020

jun 11, 2020

Op 11 juni 2020 is er een vergadering geweest van de  Commissie Openbare Ruimte Centraal.
Tijdens deze vergadering werd er onder andere gesproken over de inspreeknotitie die wij eerder al hadden ingediend. Dit is uiteindelijk een stevige notitie geworden die het een en ander teweeg gebracht heeft. U kunt deze nalezen via de onderstaande link:

https://mcusercontent.com/45c1ca822110711586162b93f/files/dd2d52a9-c821-45d2-b0dd-5efa907e45c1/Inspraakreactie_Bewonersvereniging_Maartensdijk_Zuid.pdf

Het was goed dat wij onze standpunten een aantal maal mondeling konden toelichten.
Omdat achteraf bleek dat er expliciet besloten zou worden of er in het participatieproces voor de bewoners sprake zou zijn voor een “meedenkende” of een “meerwerkende” rol hebben wij enkele dagen voor de vergadering een tweede notitie gestuurd om met nadruk te pleiten voor een actieve rol, “meewerken” dus.

https://mcusercontent.com/45c1ca822110711586162b93f/files/7720eb80-2fd7-4695-a3f7-32b12a7199d1/20200606_Aanvullende_Brief_Bewonersvereniging_Maartensdijk_Zuid.pdf

Wij hebben deze inzendingen op de commissievergadering verder onder de aandacht gebracht door in te spreken namens de Bewonersvereniging Maartensdijk-Zuid.

https://mcusercontent.com/45c1ca822110711586162b93f/files/7663c397-9951-4515-b633-b052801e79a0/Uitgeproken_tekst_dhr__Mulder.pdf

Onze inspraakreactie heeft er toe geleid dat er tijdens deze vergadering bijna 2 uur is gesproken over eventuele woningen in Maartensdijk. Veelvuldig is daarbij gebruik gemaakt van de argumenten en opmerkingen die wij in onze brief opgesteld hadden.

Uiteindelijk is de wethouder voor het eerst schoorvoetend met een specifiek aantal gekomen van 200 woningen voor Maartensdijk.

Recente berichten

Omgevingsvisie – Kern van de Visie

Op 12 december is de Kern van de (omgevings)visie gepubliceerd door de Gemeente de Bilt Belangrijke passage hieruit die gaat over Maartensdijk: Uitgangspunten kwantitatief:• We bouwen om minimaal te voorzien in de eigen behoefte.o We ontwikkelen de binnenstedelijke...

Doorfietsroute Utrecht-Hilversum

De provincies Utrecht en Noord-Holland zijn samen met o.a. de gemeente de Bilt van plan om de een doorfietsroute te maken tussen Urecht en Hilversum. Omdat de fietsroute ook door Maartensdijk-Zuid kan komen zijn wij als bewonersvereniging benaderd om hier in mee te...

Glasvezel in Maartensdijk

Binnenkort gaat Delta starten met de aanleg van glasvezel in Maartensdijk. Hiervoor komen inspecteurs huis aan huis om te vragen waar de aansluiting mag komen. Deze aansluiting is gratis en verplicht niet tot het afnemen van een abonnement. Kijk voor meer informatie...

2e maand van de leefomgeving

In april en mei was de 2e maand van de leefomgeving. Hiervoor is in juli een nieuw rapport uitgebracht. Ondanks dat het hier gaat om een participatietraject zijn wij als bewonersvereniging niet meegenomen in de totstandkoming van dit verslag. Hier hebben wij kritiek...

Zienswijze NRD Omgevingsvisie en beantwoording

Eind 2021 hebben wij een zienswijze ingediend bij de gemeente de Bilt over de omgevingsvisie 2040. Eind febuari hebben wij hier een antwoord op gekregen. Wederom lijkt het erop dat het onderdeel woningbouw in de omgevingsvisie dunnetjes overgedaan gaat worden, ondanks...

Dorpsdialoog Maartensdijk

De gemeente De Bilt werkt aan een Omgevingsvisie. Daarin worden keuzes gemaakt over hoe we willen omgaan met ons landschap, de biodiversiteit en de vraag naar ruimte voor woningen, bedrijven, verkeer en opwekking van schone energie. In april 2022 vindt in dit verband...

Maartensdijk Kiest

Het is vollop verkiezingstijd en met de vele partijen en verkiezingsprogramma's die er zijn, is het soms lastig om door de bomen het bos nog te zien. Ook richten veel partijen zich vaak meer op Bilthoven en de Bilt dan op de groene kernen waaronder Maartensdijk....

Woonvisie 2030

Bijna ongemerkt verscheen er vorige week op het Raadsinformatiesysteem plotseling de Woonvisie 2030. Het uitgebreide participatietraject van de afgelopen maanden zou hier de belangrijkste bouwsteen van zijn.Maar wat blijkt?! Nagenoeg niets van de adviezen die...

Omgevingsvisie 2040

Wat is de omgevingsvisie 2040? Hieronder een uitleg van de gemeente De Bilt over de Omgevingsvisie 2040 We moeten straks een goede balans vinden voor alle opgaven. Dat zal soms scherpe keuzes vragen. Dit leidt tot een Omgevingsvisie met ambities over hoe onze gemeente...

Woningbouwamibitie

Het participatietraject rondom de woningbouw is inmiddels afgerond en heeft geresulteerd in een algemeen advies en een advies per kern.Het advies vanuit Maartensdijk is een advies geworden tussen alle belangenverenigingen in Maartensdijk en houdt samengevat in: 1....