Extra Inloopavond Maartensdijk

apr 3, 2023

Op donderdag 6 april a.s. heeft de gemeente een extra inloopavond ingelast om de concept omgevingsvisie van de Bilt voor te leggen aan de inwoners van Maartensdijk.

De avond start om 19:30 uur en eindigt om 22:00 uur
Locatie: Ontmoetingskerk, Koningin Julianalaan 26

Deze avond is één van de laatste mogelijkheden om onze mening te geven over o.a. woningbouw, windmolens, zonnevelden en een mogelijke P+R  in Maartensdijk-Zuid!

Deze extra avond is het directe gevolg van een zeer chaotisch verlopen bijeenkomst in Westbroek afgelopen dinsdagavond.
De gemeente had de betrokkenheid vanuit de 4 kleine kernen fors onderschat, waardoor het dorpshuis de aanloop niet aan kon.
Naast de drukte en chaos waren er kritische opmerkingen over het proces en de inhoud. Enkele voorbeelden:
“De eerder gegeven adviezen van de bewoners in het kader van woningbouw zien wij niet terug in de omgevingsvisie”
“Hoe rijmt u de gedachte dat alles nog open staat, terwijl het uit stukken van provincie blijkt dat gemeente de Bilt 200 woningen wil bouwen buiten de rode contouren van Maartensdijk”
“Dit is de laatste mogelijkheid om buiten de formele inspraakreacties de omgevingsvise op de inhoud te beïnvloeden en dit moet dus zorgvuldig gebeuren”

Dit alles leidde tot de conclusie dat vanwege zorgvuldigheid het van belang was om een extra bijeenkomst voor Maartensdijk te houden.

Aansluitend is er wel een gesprek gevoerd met de aanwezigen, maar hier lag de focus op woningbouw terwijl er ook nog andere belangrijke zaken zijn waar iedereen mee te maken gaat krijgen zoals windmolens, zonneparken, uitbreiding van het industrieterrein en een mogelijke P+R.

Wij verwachten donderdag veel toeloop uit het dorp en vragen u hierbij ook aanwezig te zijn.

Recente berichten

Participatie

Leert gemeente de Bilt van haar fouten?Wij hebben als bewonersvereniging veel kritiek geuit op de gemeente en de wijze waarop zij participatie vorm hebben gegeven. Dure bureaus, vooringenomen vragen, strategische sturing enzovoort. Vanuit de omgevingsmakelaar Bas...

Omgevingsvisie 2030

De gemeente De Bilt wil omstreeks januari 2024 de omgevingsvisie De Bilt 2030 vaststellen.Zoals de naam al zegt is dit een visiedocument dat ingaat op de leefomgeving van de gemeente. Het brengt een aantal belangrijke onderwerpen samen waar wij als burger dagelijks...

Enquête Maartensdijk-West

We willen graag uw aandacht vestigen op een belangrijke enquête die gisteren is gelanceerd op de website van Maartensdijk-West. Wellicht heeft u dit al in de Vierklank gelezen.Het initiatief van deze enquête ligt bij de projectontwikkelaar die in Maartensdijk...

Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023

22 februari heeft de Provincie het Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 gepubliceerd. In dit programma wordt Maartensdijk niet specifiek benoemd als potentiele locatie voor woningbouw. Lees hier het volledige...

Doorfietsroute Utrecht-Hilversum

De provincies Utrecht en Noord-Holland zijn samen met o.a. de gemeente de Bilt van plan om de een doorfietsroute te maken tussen Urecht en Hilversum. Omdat de fietsroute ook door Maartensdijk-Zuid kan komen, zijn wij als bewonersvereniging benaderd om hier in mee te...

Reminder! Informatieavond dinsdag 28 maart – Omgevingsvisie

Hierbij een reminder om u op te geven voor de informatieavond over de omgevingsvisie a.s. dinsdagavond. Aanmelden kan via deze link: https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=quqg2hb2 2 weken geleden heeft de gemeente de Bilt het voorontwerp van de...

Waterhuishouding Planetenlaan

De afvoer van regenwater is al lange tijd een probleem voor enkele bewoners van de Planetenlaan, daarom heeft de Gemeente de Bilt hiervoor voor de direct betrokkenen een eerste informatieavond gehouden. Tijdens deze informatieavond werden bewoners geïnformeerd over de...

Vervolgaanpak locaties ‘Samen Werken aan Wonen

In 2021 heeft de gemeente beloofd dat er een uitgebreide analyse zou komen van de verschillende locaties en voorstellen die zijn aangedragen tijdens het participatie traject 'samen werken aan wonen' Woensdag 1 maart verscheen plots dit bericht op de website van de...

Omgevingsvisie – Kern van de Visie

Op 12 december is de Kern van de (omgevings)visie gepubliceerd door de Gemeente de Bilt Belangrijke passage hieruit die gaat over Maartensdijk: Uitgangspunten kwantitatief:• We bouwen om minimaal te voorzien in de eigen behoefte.o We ontwikkelen de binnenstedelijke...

Doorfietsroute Utrecht-Hilversum

De provincies Utrecht en Noord-Holland zijn samen met o.a. de gemeente de Bilt van plan om de een doorfietsroute te maken tussen Urecht en Hilversum. Omdat de fietsroute ook door Maartensdijk-Zuid kan komen zijn wij als bewonersvereniging benaderd om hier in mee te...