Enquête Maartensdijk-West

mei 3, 2023

We willen graag uw aandacht vestigen op een belangrijke enquête die gisteren is gelanceerd op de website van Maartensdijk-West. Wellicht heeft u dit al in de Vierklank gelezen.

Het initiatief van deze enquête ligt bij de projectontwikkelaar die in Maartensdijk Noord-West (richting Hollandsche Rading) graag buiten de rode contour wil bouwen. Deze ontwikkelaar wil met behulp van deze enquête zijn plannen op tafel krijgen bij de Gemeente de Bilt. Wij ondersteunen de uitvraag en blijven bij het standpunt dat er eerst binnen de rode contour gebouwd moet worden en daarna buiten. In dat laatste geval is Maartensdijk West zeker een kansrijke optie.

De enquête bevat de aanname dat er 200 woningen nodig zijn in Maartensdijk. Zij start met verschillende vragen over uw huidige woonsituatie, uw geboortejaar, uw bruto huishoudinkomen en of u interesse heeft in een nieuwe woning in Maartensdijk. In dat geval worden er extra vragen gesteld over uw voorkeur voor het type woning, het aantal personen in uw huishouden en de woonvorm die u verkiest (huren of cokopen).

Er wordt ook gevraagd naar uw voorkeuren voor openbare voorzieningen in de omgeving van de nieuwe woningen, zoals een park, volkstuintjes, een kwekerij, een kinderboerderij, een speeltuin of een sportveld.
Wat voor de bewoners van Maartensdijk Zuid belangrijk is, is dat een cruciaal deel van de enquête gaat over de mogelijke locaties voor de nieuwe woningen. En daarbij wordt Maartensdijk-Zuid als een van de mogelijke locaties genoemd. 
Het is van groot belang dat u uw stem laat horen in deze kwestie.

We willen benadrukken dat de resultaten van deze enquête van grote invloed kunnen zijn op de toekomstige ontwikkelingen in Maartensdijk. Daarom moedigen we iedereen aan om deel te nemen en hun mening te delen. Uw deelname is volledig anoniem en de resultaten zullen in geaggregeerde vorm worden gepubliceerd op de website van Maartensdijk-West en in de Vierklank. Ze zullen ook beschikbaar worden gesteld aan het college van B&W van de gemeente De Bilt en de gemeenteraad.

U kunt de enquête vinden op deze website: https://www.maartensdijk-west.nl/enquete/

Recente berichten

Participatie

Leert gemeente de Bilt van haar fouten?Wij hebben als bewonersvereniging veel kritiek geuit op de gemeente en de wijze waarop zij participatie vorm hebben gegeven. Dure bureaus, vooringenomen vragen, strategische sturing enzovoort. Vanuit de omgevingsmakelaar Bas...

Omgevingsvisie 2030

De gemeente De Bilt wil omstreeks januari 2024 de omgevingsvisie De Bilt 2030 vaststellen.Zoals de naam al zegt is dit een visiedocument dat ingaat op de leefomgeving van de gemeente. Het brengt een aantal belangrijke onderwerpen samen waar wij als burger dagelijks...

Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023

22 februari heeft de Provincie het Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 gepubliceerd. In dit programma wordt Maartensdijk niet specifiek benoemd als potentiele locatie voor woningbouw. Lees hier het volledige...

Extra Inloopavond Maartensdijk

Op donderdag 6 april a.s. heeft de gemeente een extra inloopavond ingelast om de concept omgevingsvisie van de Bilt voor te leggen aan de inwoners van Maartensdijk. De avond start om 19:30 uur en eindigt om 22:00 uurLocatie: Ontmoetingskerk,...

Doorfietsroute Utrecht-Hilversum

De provincies Utrecht en Noord-Holland zijn samen met o.a. de gemeente de Bilt van plan om de een doorfietsroute te maken tussen Urecht en Hilversum. Omdat de fietsroute ook door Maartensdijk-Zuid kan komen, zijn wij als bewonersvereniging benaderd om hier in mee te...

Reminder! Informatieavond dinsdag 28 maart – Omgevingsvisie

Hierbij een reminder om u op te geven voor de informatieavond over de omgevingsvisie a.s. dinsdagavond. Aanmelden kan via deze link: https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=quqg2hb2 2 weken geleden heeft de gemeente de Bilt het voorontwerp van de...

Waterhuishouding Planetenlaan

De afvoer van regenwater is al lange tijd een probleem voor enkele bewoners van de Planetenlaan, daarom heeft de Gemeente de Bilt hiervoor voor de direct betrokkenen een eerste informatieavond gehouden. Tijdens deze informatieavond werden bewoners geïnformeerd over de...

Vervolgaanpak locaties ‘Samen Werken aan Wonen

In 2021 heeft de gemeente beloofd dat er een uitgebreide analyse zou komen van de verschillende locaties en voorstellen die zijn aangedragen tijdens het participatie traject 'samen werken aan wonen' Woensdag 1 maart verscheen plots dit bericht op de website van de...

Omgevingsvisie – Kern van de Visie

Op 12 december is de Kern van de (omgevings)visie gepubliceerd door de Gemeente de Bilt Belangrijke passage hieruit die gaat over Maartensdijk: Uitgangspunten kwantitatief:• We bouwen om minimaal te voorzien in de eigen behoefte.o We ontwikkelen de binnenstedelijke...

Doorfietsroute Utrecht-Hilversum

De provincies Utrecht en Noord-Holland zijn samen met o.a. de gemeente de Bilt van plan om de een doorfietsroute te maken tussen Urecht en Hilversum. Omdat de fietsroute ook door Maartensdijk-Zuid kan komen zijn wij als bewonersvereniging benaderd om hier in mee te...