Behoud en versterk het landelijk gebied rondom Maartensdijk

nov 3, 2020

Als bewonersvereniging hebben wij een zienswijze ingediend op de concept-omgevingsvisie van de Provincie Utrecht.
De omgevingsvisie is de wettelijke richtlijn voor gemeenten over wat er wel en niet mag als het gaat over onder meer woningbouw, bedrijventerreinen, verkeer & vervoer, landbouw en natuur.

Wij hebben deze zienswijze aangegrepen om de provincie Utrecht te laten weten, dat wij ons in willen zetten voor het behoud van het landelijk gebied rondom Maartensdijk. Daarom hebben wij gevraagd dit gebied in de omgevingsvisie aan te merken als cultuurhistorisch landschap en dit te versterken voor recreatieve doeleinden.
Met deze aanmerking zou tevens een belangrijke beperking worden opgelegd aan de gemeente de Bilt als het gaat om bijvoorbeeld woningbouw buiten de huidige rode contour of het toestaan van de bouw van windmolens.

In de zienswijze is aan de provincie ook verzocht om een aantal provinciale uitgangspunten nader te verduidelijken of te motiveren.

Klik op onderstaande link om onze volledige zienswijze te lezen:

https://www.maartensdijkzuid.nl/wp-content/uploads/2020/11/Zienswijze-POVI-Provincie-Utrecht-Bewonersvereniging-Maartensdijk-Zuid.pdf

Recente berichten

Woonvisie 2030

Bijna ongemerkt verscheen er vorige week op het Raadsinformatiesysteem plotseling de Woonvisie 2030. Het uitgebreide participatietraject van de afgelopen maanden zou hier de belangrijkste bouwsteen van zijn.Maar wat blijkt?! Nagenoeg niets van de adviezen die...

Omgevingsvisie 2040

Wat is de omgevingsvisie 2040? Hieronder een uitleg van de gemeente De Bilt over de Omgevingsvisie 2040 We moeten straks een goede balans vinden voor alle opgaven. Dat zal soms scherpe keuzes vragen. Dit leidt tot een Omgevingsvisie met ambities over hoe onze gemeente...

Woningbouwamibitie

Het participatietraject rondom de woningbouw is inmiddels afgerond en heeft geresulteerd in een algemeen advies en een advies per kern.Het advies vanuit Maartensdijk is een advies geworden tussen alle belangenverenigingen in Maartensdijk en houdt samengevat in: 1....

Petitie tegen windturbines

De gemeente de Bilt heeft Maartensdijk - Nieuwe Wetering en Nieuwe Wetering - Groenekan- Bilthoven aangewezen als kansrijk gebied voor het plaatsen van grote windturbines. De schadelijke impact voor de natuur, gezondheid en landschap is ongekend. U kunt uw stem laten...

Advies woningbouwambitie gemeente de Bilt

Voor het participatietraject Samenwerken aan Wonen van de Gemeente de Bilt hebben wij een advies geschreven. Omgevingsbewust, creativiteit en durf Download ons advies hieronder: Advies-woningbouwambitie-De-Bilt-Bew.-Ver.-Maartensdijk-ZuidDownload

WOB verzoek

27 september 2020 hebben wij een WOB verzoek ingediend bij de gemeente De Bilt. Op 28 januari 2021 ontvingen wij, ver na het verlopen van de wettelijk gestelde termijn, documenten van de gemeente. De meeste hiervan waren reeds bij ons bekend en helaas heeft het WOB...

Interview RTV De Bilt

https://oloneu3.b-cdn.net/1de97647aff14596d3c8b64d9139dddb_hd_151441532.mp4 De gemeenteraad van De Bilt is groot voorstander van meepraten van bewoners over woningbouwplannen in de verschillende kernen. Zij noemt dat 'participatie'. De bijeenkomsten zijn, gedwongen...

Brief wethouders Landwehr en Smolenaers

Op 13 januari hebben wij onderstaande brief naar de wethouders Landwehr en Smolenaers verstuurd van de gemeente de Bilt. Maartensdijk, Datum: 13 januari 2021 Geachte wethouder Smolenaers en wethouder Landwehr, Sinds een jaar hebben wij, bewonersvereniging Maartensdijk...

Kanttekening bij artikel Woningbouw in de Vierklank

Naar aanleiding van ons bericht dat er geen voorkeurspositie voor Maartensdijkers mogelijk is als in ons dorp huizen gebouwd worden, heeft de Vierklank een artikel geschreven. Klik hier voor de link naar de pdf (pagina 12) Wij beschrijven daar de met de regio...

Windmolens in gemeente De Bilt

Steven Jansen heeft een video gemaakt , waarin een aantal aspecten van de windmolens, waaronder hoogte en effect op de omgeving, treffend in beeld worden gebracht. Klik voor de video hieronder https://youtu.be/pwQwaGb3Z7Q Onderzoek gemeente De Bilt naar windenergieOm...